Downloads

9 downloads
Artikel
04-07-2023

Startnotitie Friese taal en cultuur

Artikel
15-08-2023

Infographic: Aktualisaasje fan de eksamenprogramma’s

Artikel
23-08-2023

Actualisatie examenprogramma’s - Meer richting, meer ruimte

Artikel
30-08-2023

Lees meer over de actualisatie - Download de infographic (pdf, 1 mb)

Artikel
03-10-2023

Infographic actualisatie examenprogramma's

Interview
11-11-2023

Artikel Prima Onderwijs, maart 2023: Samen bouwen aan een actueel taalcurriculum

Artikel
16-11-2023

Examenprogramma’s Nederlands in de maak

Artikel
04-12-2023

Artikel: Een constructief, slagvaardig en bovenal zorgvuldig proces

Artikel
04-07-2023

Startnotysje Fryske taal en kultuer

1